Återvänder till "brottsplatsen" Sala

Man kan fundera på var detta samhälle är på väg, man läser var dag om
allt elände i världen och krig och elände men hur ser det då ut för folket
på det personliga planet? Folk faller mellan stolarna och hamnar i 
psykisk ohälsa och annat skit, man söker stöd och hjälp hos myndigheter
men ofta mår man bara sämre av hur myndigheterna bemöter en.
 
Jag tänker återvända till Sala, jag hade det bättre där än vad jag själv ansåg,
jag hade 2 duktiga boendestödjare som stöttade upp mig i mitt utanförskap,
och fanns med i att skapa struktur och ordning i hemmet, sen fanns det också
ett fint bad med gym där som jag faktiskt saknar idag.
 
Däremot hade man stora problem med handläggarna eftersom man ville få igång
en samverkan och tillsammans skapa en plan för hur jag ville ha det i Sala men
det gick inte, då måste vi bjuda in Arbetsförmedlingenoch alla andra myndigheter
också, men att göra en enkel plan gick inte.....Så jag föll mellan stolarna, började
planera för flytt till Nyköping och sen gick allt åt skogen.....där sågade dom mig
snarare vid knäna än fotknölarna, Nyköpings Kommun ville inte ge mig en ny chans.
 
 
Men som sagt, jag planerar återvända till lilla fina Sala, men måste vara tydlig i vad
jag efterfrågar, att tillsammans skapa nått som gör att man blir mindre sårbar och
utsatt och tillsammans kan sy ihop kappsäcken så man kan bli stark och trygg igen.
 
Sen får jag väl gå med i partiet Salas Bästa också och börja diskutera mina erfarenheter,
-att jag kanske kunde göra Sala Kommun bättre på att bemöta och respektera den enskilda
individen, det vore ju en god idé. Man skriver ett medborgarförslag och sedan går man till
kommunfullmäktige och berättar om sina erfarenhter.
 
Jag kom i kontakt med nån där i Sala och föreslog för henne att man skulle kunna starta upp
en grupp för handikappade och funktionshindrade, en social mötesplats, badsimgrupp eller
motsvarande, men det var för svårt för mig att starta en sån grupp eftersom man måste
ansöka om organisationsnummer och det klarade jag inte av på grund av min diagnos.
-Det var hennes direkta svar, att få frågor om mina ideér, hur jag tänker att denna
grupp skulle se ut, en registrerad förening eller bara en grupp som kommunen håller i
det kunde man inte diskutera.
 
 
Sala är litet, säkert lättare att påverka och förändra där, vara delaktig i politik och samhälle
och försöka bekanta sig med kommunen och hur allt fungerar där vore en riktigt god idé,
Kan detta sen få mig på fötter vore det bara ännu bättre.
 
 
Nu dags att återgå till spelens värld och låta tiden gå :)